Aktualności

Biografia i bogaty dorobek Tadeusza Woźniaka znalazły odbicie w jego archiwum, włączanym obecnie do zbiorów Biblioteki Narodowej.
Kliknij w zdjęcie, by dowiedzieć się więcej.

————————————————————————————————-

Piosenka  „Mamela” dała nazwę pomysłowi – akcji twórczej łączącej sprawnych i niepełnosprawnych. Jej celem jest tworzenie serdecznej atmosfery dla działań przeciw wykluczeniom.
Kliknij,  sprawdź i włącz się!