Kontakt

Management

STUDIO KROS Jolanta Majchrzak – Woźniak
608 049 055

Agnieszka Łomnicka
605 413938
agnieszkaolgalomnicka@gmail.com

METROPOLIS Justyna Niegierysz
501 612 686

Kontakt z mediami

Iwona Pietras – Malinowska
kuzniatalentow@gmail.com
tel. +48 664 910 005